Rots en water

Wat is Rots & Water?

Rots en Water is een Nederlands methode, ontwikkeld door Freerk Ykema eind jaren 90. Het programma wordt inmiddels wereldwijd in 30 landen met meer dan 30.000 trainers ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Jaarlijks worden er zo’n 1000 nieuwe trainers opgeleid.

Het is een psychofysieke methode. Dit houdt in, dat de kinderen leren door te oefenen en te ervaren. Rots en Water is 75% doen en 25% praten.

Wetenschappelijk onderzoek (onder andere door Trimbos Instituut en Universiteit van Newcastle) wijst keer op keer hetzelfde uit: door rots en water krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen ze betere sociale vaardigheden.

 
 

Tijdens de training leert het kind

o bewuste keuzes maken

o zijn/haar grenzen aan te geven

o andermans grenzen te accepteren/respecteren

o samen te werken

o ontwikkelen van meer zelfvertrouwen

o om stevig in zijn/haar schoenen te staan

o de focus en aandacht bij zichzelf te houden

o leren omgaan met conflicten

Dit alles met als doel: je zeker voelen in je eigen lichaam en dit ook uitstralen! Belangrijk voor alle kinderen, in het bijzonder voor kinderen die (hoog)gevoelig zijn, moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen, onzeker zijn of geplaagd/gepest worden.

Voor wie is deze training bedoeld?

Rots en Water training is bedoeld voor kinderen die:

o steviger in hun schoenen willen staan

o willen leren beter voor zichzelf op te komen en daarbij meer op zichzelf willen leren vertrouwen

o (hoog) gevoelig zijn

o het lastig vinden om voor zichzelf op te komen

o onzeker zijn, geplaagd of gepest worden.

Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden.