WERKWIJZE

Intake

De start is een intakegesprek met ouders om kennis te maken, inzicht te krijgen in de klachten en te bekijken of het kind toe is aan kindercoaching. Tijdens de intake probeer ik op tafel te krijgen wat het kind bezighoudt. De vragen die ik stel, zijn gericht op het kind. Het kind staat immers centraal. Vervolgens kunnen we besluiten tot het starten van een coachingstraject.

Coachingssessies

Dit zijn sessies van maximaal een uur, in principe is alleen het kind aanwezig. Doorgaans zijn er vijf tot acht sessies nodig. Dit gaat altijd in overleg met de ouder(s). Tijdens de sessies ondersteun en begeleid ik uw kind in het zoeken naar antwoorden voor een probleem waar uw kind last van heeft.

Ik maak daarbij gebruik van verschillende methodes, Kids Skills (omzetten van problemen in vaardigheden) en RET (omzetten van negatieve gedachten naar helpende gedachten).

Daarbij vind ik het belangrijk dat er een prettige, veilige sfeer is, waarbij het kind zich gezien en gehoord voelt.


Evaluatie

Na 5 sessies volgt een gesprek met de ouder(s). We kijken terug op wat het kind heeft gedaan en wat hij/zij bereikt heeft. Heeft het kind weer kracht en zelfvertrouwen gekregen om zonder begeleiding verder te gaan?

Kindercoaching op locatie

Kindercoaching op de basisschool of buitenschoolse opvang van uw kind behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch aanmelden of mij een mail sturen. Als u mij telefonisch niet treft, kunt u een berichtje via de voicemail achterlaten. Ik probeer u dan zo snel mogelijk terug te bellen. Maar ook via e-mail krijgt u dezelfde dag nog bericht.

Belangrijk voor ouders om te weten is dat ik een kindercoach ben, en dat ik dus geen diagnose stel. Ik adviseer bij medische klachten dan ook om een arts te raadplegen.

Mail: info@ienkehofman.nl

Tel. 06-50281468